15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ VE 15-21 MART TÜKETİCİ HAFTASI NEDENİYLE İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN BİLGİLENDİRME YAZISI

15 Mart 2024

Bilindiği üzere 15 Mart tarihi tüm dünyada “Tüketici Günü”, 15-21 tarihleri ise ülkemizde “Tüketici Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Bu kapsamda Anayasamızın 172. Maddesinde yer alan “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükme istinaden hazırlanan 6502  sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ”un ‘Amaç’ başlıklı 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır.
Türkiye genelinde 81 il merkezi ile bazı ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren 211 adet “Tüketici Hakem Heyeti” uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerimizin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcamaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerimiz 2024 yılından itibaren 104.000,00- TL ye kadar olan her türlü tüketici uyuşmazlığının tek görevli ve yetkili merciidir. Bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda görev ve yetki Tüketici Mahkemelerine aittir. Bünyesinde hem esnaf ve tacir temsilcilerinin hem de tüketici temsilcilerinin yer aldığı Tüketici Hakem Heyetleri, mahkemelerimizin tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki iş yükünün hafifletilmesinde olağanüstü bir rol üstlenmektedir.
Uşak İl Tüketici Hakem Heyeti olarak 2022 ve 2023 yıllarında toplam 5392 Tüketici şikayetinin 5049’ u karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların yüzde 54’ ü tüketici lehine, yüzde 46’ sı tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.
Aynı zamanda Ticaret İl Müdürlüğümüzce gerek 6502 sayılı Tüketici Kanunu gerekse 4703 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin tüketicilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik risk oluşturmasının önüne geçilmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle tüketicilerimizin mal ve hizmetlere yönelik kalite beklentileri yükseltilmektedir.  
Tüketici uyuşmazlığı başvurularının tamamen ücretsiz olduğunu, uyuşmazlığın özelliğine göre bilirkişi görevlendirmesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bilirkişi ücretlerinin Devletimizce karşılandığı bilinmelidir. Yönetmelikle 6 aya kadar karar verme süresi tanınan Hakem heyetimizde başvurular ortalama 2 ay içinde çözüme kavuşturulabilmektedir.
 Tüketici Hakem Heyetlerimize;
Ticaret İl Müdürlüğümüze gelerek hazırlanmış form dilekçe ile,
E-Devlet üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yoluyla;
Alo175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden başvuru yapılabilmekte başvuru aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.
İlimize bağlı ilçelerimizdeki tüketicilerimizin başvuruları İlçe Kaymakamlıklarında görevli irtibat personelimizce alınarak gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden İl Tüketici Hakem Heyetimize ulaştırılması sağlanmaktadır. 
Tüketicilerimizin cep telefonlarına bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, bağlantılara girildiği taktirde telefonlara kötü amaçlı yazılım indirilebileceği veya telefon numaralarının dolandırıcıların eline düşebileceği konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca tüketicileri arayarak veya mesaj atarak haklarında icra takibi başlatıldığı yönünde bilgi verip ücret talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları, konuyla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerinden veya Alo 175’ten bilgi almaları önem arz etmektedir.
Tüketici işlemi gerçekleştirilirken fiş/fatura ve varsa garanti belgesi ile sözleşmenin tarih yazılı ve imzalı birer suretinin alınarak saklanması, hak arama aşamasında Tüketicilerimizin işini kolaylaştırmaktadır. Mesafeli satışlarda (internet, telefon veya televizyon yoluyla) kurumsal ve güvenirliği bilinen firmalardan alışveriş yapılması birçok tüketici mağduriyetinin önlenmesinde oldukça önemlidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15/03/2024