İKİNCİ EL MOTORLU TAŞITLARINA YÖNELİK PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASI İLE İLAN KISITLAMASINA İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI

07 Aralık 2023

7 Aralık 2023 tarihli ve 32392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2023” ibaresi “1/7/2024” şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/7/2024” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”
Yapılan değişiklik ile Mezkur Yönetmeliğin Pazarlama ve satış kısıtlaması başlıklı geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası “İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2024 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” olarak,
Yönetmeliğin İlan kısıtlaması başlıklı geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ise “İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/7/2024 tarihine kadar yapılamaz.” olarak düzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.