Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2024 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

21 Aralık 2023

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmak üzere, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 oranında artırılarak yeniden belirlendi.
 
Buna göre 2024 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır  104.000,00 TL (Yüz Dört Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.